Skoter

Föreningen för stugägare och alla andra som intresserar sig för fritidsområdena runt Sonfjället och Skärsjövålen i vackra Härjedalen.

klart.se

VI STÖDJER SONFJÄLLETS FRITIDSOMRÅDEN

Skoter

Sonfjällets och Skärsjövålens omgivningar är omtyckta skotermarker. Inom Sonfjällets nationalpark och intilliggande naturreservat råder dock skoterförbud.

En knutpunkt, Torget, har utvecklats strax utanför Skärsjövålens tre stugområden. Därifrån finns bl a ett väl utmärkt spår till Skärsjön och därifrån vidare ner till parkeringen som underhålls av föreningen.

Leder finns till Hede och vidare till bl.a. Vemdalen och Särvfjället liksom till Råndalen och vidare till Lofsdalen. De passerar flera fiskrika sjöar t.ex. Skärsjön så det är många som kommer hem med vackra rödingar efter en dag på fjället.


Skoterklubben i Hede sköter många av de övriga spåren. Se vidare på deras hemsida.


Inom stugområdena råder skoterförbud. En dispens, förenad med strikta regler, har dock utverkats exklusivt för stugägarna och deras gäster. Klicka för leder inomområdet och i den omedelbara omgivningen.


Föreningens medlemsavgift är 500 kr/år och ger hela familjen gratis skidåkning samt skoterledsavgift

(gäller leder inom vårt område) hela säsongen.

Bli därför medlem! Glöm ej uppge namn, adress, mailadress och ev. stugnummer.

Avgifter skall vara föreningen tillhanda innan 31 januari. Läs mer här!

Vindskydd/grillplats vid torget

VI STÖDJER SONFJÄLLETS FRITIDSOMRÅDEN